Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem i operatorem serwisu www.mockomorek.pl jest firma Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedziba w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 29, zwana dalej “PBKM“. PBKM odpowiada za zawartość serwisu oraz za przetwarzanie zbieranych na nim informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest PBKM.

Inspektor Danych Osobowych

PBKM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Agnieszkę Wiercińską-Krużewską) oraz jego zastępcę (Karolinę Miksę). Z Inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: inspektor@pbkm.pl.

Polityka zbierania informacji

Serwis internetowy www.mockomorek.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Wszelkie zapytania składane do nas będą przetwarzane z zachowaniem poufności.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PBKM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przykłady tego obejmują:

* obsługę zapytań interesantów;

* zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w tym funkcjonalności serwisu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie PBKM i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PBKM i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia adekwatnej ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PBKM stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez PBKM

Osobie, której dane przetwarza PBKM przysługuje prawo do:

* żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,

* wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy PBKM przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

* żądania przeniesienia danych osobowych,

* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla uzyskania odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

O plikach cookies

Serwis www.mockomorek.pl zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być w celu (i) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio do tego urządzenia wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (ii) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, (iii) utrzymanie sesji użytkowników stron www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; (c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; (d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Blokowanie lub ograniczanie plików cookies przez użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności, istnieje możliwość zablokowania pozostawiania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika lub wymuszenia, by o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownik był informowany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).