Kwalifikacja

Home  /  Kwalifikacja

Jak wygląda kwalifikacja pacjenta do leczenia

Custom icon W protokole Medycznego Eksperymentu Leczniczego tzw. MEL zapisane są kryteria włączenia i wyłączenia dla danej terapii. Dodatkowo, pacjenci muszą przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą historię choroby i rozpoznanie. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego lekarz może zlecić pacjentom wykonanie dodatkowych badań celem uzyskania pełnej oceny stanu zdrowia.

Custom icon Podczas wizyty kwalifikacyjnej pacjenci proszeni są o zapoznanie się z formularzem informacji nt. terapii. Ponadto każdy pacjent/opiekun prawny proszony jest o zapoznanie się z formularzem Świadomej Zgody Pacjenta będącym akceptacją warunków terapii. Lekarz prowadzący terapię odpowiada na pytania i wątpliwości pacjenta.

Custom icon Po ocenie klinicznej pacjent włączany jest do leczenia produktem leczniczym wytworzonym zgodnie z wcześniej zdefiniowaną specyfikacją.

Custom icon Wewnętrzne procedury szpitalne, które są znane pacjentom jeszcze przed przystąpieniem do terapii, regulują proces wypisu pacjenta z oddziału po pobycie w szpitalu związanym z podaniem produktu leczniczego.