Title Image

Ośrodki

Home  /  Ośrodki

Poniżej lista polskich ośrodków,
które mają doświadczenie w prowadzeniu terapii eksperymentalnych
z zastosowaniem wytwarzanych przez Polski Bank Komórek Macierzystych
mezenchymalnych komórek macierzystych
jako produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP):

Partnerzy kampanii

Instytut Terapii Komórkowych

W Instytucie Terapii Komórkowych w Olsztynie mezenchymalne komórki macierzyste MSC podawane są dorosłym pacjentom chorym na stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane oraz na rzadkie choroby neurodegeneracyjne.

Centrum Medyczne Klara

W Centrum Medycznym KLARA w Częstochowie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowinowego pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, okulistycznymi, pulmonologicznymi i diabetologicznymi.

Regenmed

W prywatnym Szpitalu RegenMed w Krakowie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowinowego pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi.

Life Insitute

W Life Institute w Warszawie podawane są mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowinowego oraz z tkanki tłuszczowej pacjentom ze schorzeniami ortopedycznymi.

Pozostałe ośrodki

Centrum Neurologii prof. dr hab. med. Krzysztof Selmaj w Łodzi

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w neurologii

CRH Żagiel Med Sp. z o.o. sp. j. w Lublinie

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w neurologii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w neurologii

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w neurologii

Galen-Ortopedia Sp. z o.o. w Bieruniu

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w ortopedii

Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o. o.

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w ortopedii

Klinika Zdrowej Kości w Łodzi

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w ortopedii

NZOZ Przyjaciel Sp. z o.o. w Kielcach

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w ortopedii

ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o. o. w Komorowicach

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w ortopedii

Szpital św. Łukasza S.A. w Bielsko - Białej

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w ortopedii

Katedra i Klinika Hematologii UJ Collegium

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w transplantologii

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w transplantologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w transplantologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w transplantologii

Klinika Dermatologii i Immunodermatologii WUM

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w dermatologii

Klinika Kolasiński - Hair Clinic Poznań

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w dermatologii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Ośrodek Badawczo Rozwojowy

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w dermatologii

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ w Warszawie

Doświadczenie w podawaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w ginekologii