Eksperci o terapiach

Home  /  Eksperci o terapiach

Eksperci o terapiach

dr hab n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

W wywiadzie nt. terapii komórkowej mózgowego porażenia dziecięcego

Agnieszka Rakowska – neurologopeda i Pani Kamila Jezierska – psycholog z Instytutu Terapii Komórkowych

W wywiadzie nt. holistycznego podejścia do pacjenta chorującego na ALS

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dot. komórek macierzystych

Radosław Koczkodan

Fizjoterapeuta z Instytutu Terapii Komórkowych, w wywiadzie nt. roli fizjoterapii w procesie leczenia pacjentów chorujących na ALS

dr hab. n. med. Magdalena Barczewska prof. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, dyr. Zespołu Medycznego Instytutu Terapii Komórkowych

W wywiadzie nt. wpływu terapii komórkami macierzystymi MSC na pacjentkę z ALS

dr n. med. Agnieszka Borkowska – Kuczkowska – specjalista chorób oczu z Centrum Medycznego Klara

W wywiadzie nt. efektów terapii komórkami macierzystymi MSC u pacjenta okulistycznego

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W prezentacji pt. „Mezenchymalne komórki macierzyste w chorobie Przeszczep przeciwko Gospodarzowi”

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W wywiadzie nt. zastosowania komórek macierzystych MSC w sterydoopornej postaci GvHD

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W wywiadzie nt. doświadczeń polskich lekarzy w zastosowaniu komórek macierzystych MSC w sterydoopornej postaci GvHD