Eksperci o terapiach

Home  /  Eksperci o terapiach

Eksperci o terapiach

dr hab n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

W wywiadzie nt. terapii komórkowej mózgowego porażenia dziecięcego

Agnieszka Rakowska – neurologopeda i Pani Kamila Jezierska – psycholog z Instytutu Terapii Komórkowych

W wywiadzie nt. holistycznego podejścia do pacjenta chorującego na ALS

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dot. komórek macierzystych

Radosław Koczkodan

Fizjoterapeuta z Instytutu Terapii Komórkowych, w wywiadzie nt. roli fizjoterapii w procesie leczenia pacjentów chorujących na ALS

dr hab. n. med. Magdalena Barczewska prof. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, dyr. Zespołu Medycznego Instytutu Terapii Komórkowych

W wywiadzie nt. wpływu terapii komórkami macierzystymi MSC na pacjentkę z ALS

dr n. med. Agnieszka Borkowska – Kuczkowska – specjalista chorób oczu z Centrum Medycznego Klara

W wywiadzie nt. efektów terapii komórkami macierzystymi MSC u pacjenta okulistycznego

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W prezentacji pt. „Mezenchymalne komórki macierzyste w chorobie Przeszczep przeciwko Gospodarzowi”

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W wywiadzie nt. zastosowania komórek macierzystych MSC w sterydoopornej postaci GvHD

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W wywiadzie nt. doświadczeń polskich lekarzy w zastosowaniu komórek macierzystych MSC w sterydoopornej postaci GvHD

dr n. med. Olga Milczarek, Adiunkt w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej UJ CM w Krakowie, specjalista neurolog i neurolog dziecięcy

W wywiadzie nt. efektów terapii komórkami macierzystymi

prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko Kierownik Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

O zastosowaniu komórek macierzystych MSC w neurologii

dr n. med. Robert Śmigielski, Ordynator LIFE Ortopedia oraz Kierownik Centrum Leczenia Biologicznego Life Institute

W wywiadzie nt. wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w leczeniu braku zrostu kości

dr n. med. Robert Śmigielski, Ordynator LIFE Ortopedia oraz Kierownik Centrum Leczenia Biologicznego Life Institute

W wywiadzie nt. światowych badań klinicznych w zakresie wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w leczeniu schorzeń ortopedycznych

dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

W wywiadzie nt. wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma z Zakładu Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania dot. komórek macierzystych – cz. 2

dr hab. n. med. Magdalena Barczewska prof. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, dyr. Zespołu Medycznego Instytutu Terapii Komórkowych

W wywiadzie nt. efektów zastosowanej terapii komórkami macierzystymi MSC u pacjentów z ALS

dr n. med. Olga Milczarek z Kliniki Regen Med w Krakowie, Adiunkt w Klinice Neurochirurgii Dziecięcej UJ CM w Krakowie, specjalista neurolog i neurolog dziecięcy

W wywiadzie nt. efektów terapii komórkami macierzystymi MSC u pacjenta, który doznał uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego

prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko, Kierownik Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

O zastosowaniu komórek macierzystych MSC w neurologii – cz. 2

dr n. med. Beata Świątkowska-Flis z Centrum Medycznego Klara w Częstochowie

W wywiadzie nt. efektów zastosowanej terapii komórkami macierzystymi MSC w leczeniu zespołu móżdżkowego

dr n. med. Beata Świątkowska-Flis z Centrum Medycznego Klara w Częstochowieie

Opowiada o procesie kwalifikacji pacjenta do terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC)