Organizator i Partnerzy

Home  /  Organizator i Partnerzy

Kampania społeczna „Moc Komórek – Wybierajmy Potwierdzone Terapie Komórkowe” została zainicjowana przez Instytut Komunikacji Zdrowotnej

ORGANIZATOR

Misją Instytutu Komunikacji Zdrowotnej jest dążenie do podnoszenia jakości opieki zdrowotnej w Polsce poprzez rozwijanie umiejętności z dziedzin komunikacji interpersonalnej wśród pracowników ochrony zdrowia i pacjentów. Instytut popularyzuje ideę patient empowerment, czyli pacjenta świadomego swoich praw i aktywnie uczestniczącego w procesie leczenia. Cel ten realizuje poprzez różne formy działalności edukacyjno-informacyjnej, m.in. organizację kongresów dla pacjentów i lekarzy, inicjując tym samym dialog pacjentów z ekspertami zdrowotnymi i decydentami.

PATRON HONOROWY

Misją Federacji Pacjentów Polskich jest przede wszystkim integracja środowiska pacjentów, ochrona praw, reprezentowanie interesów pacjentów oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych. Federacja Pacjentów Polskich, podobnie jak Instytut Komunikacji Zdrowotnej, czyli organizator kampanii „Moc Komórek – Wybierajmy Potwierdzone Terapie Komórkowe”, w swoich działaniach dąży do zaangażowania organizacji pacjenckich i w rezultacie podjęcia wspólnych działań zmierzających do zmiany pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia, tak aby pacjent stał partnerem lekarza w procesie terapii. Ponadto FPP bierze czynny udział w działaniach mających na celu zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy. Ponadto wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i edukacyjnej, a także działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

PATRON MEDIALNY

Medexpress.pl to portal medyczny, który zapewnia codzienną porcję świeżych informacji dotyczących ochrony zdrowia. Na Medexpress.pl zarówno pacjenci, jak i lekarze znajdą rzetelne informacje, analizy, raporty, materiały wideo czy też relacje z najważniejszych medycznych wydarzeń.

PARTNERZY