Eksperci debaty

Home  /  Eksperci debaty

Kampania Moc Komórek – Wybierajmy Sprawdzone Terapie Komórkowe wystartowała 7 X 2020 r. Wydarzeniem rozpoczynającym kampanię była konferencja w formie debaty ekspertów. Zaprosiliśmy do niej znamienitych ekspertów ze świata medycyny, nauki i etyki.

PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF KAŁWAK

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak jest onkohematologiem i immunologiem dziecięcym, profesorem zwyczajnym Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownikiem Banku Komórek Krwiotwórczych i osobą odpowiedzialną za największy w Polsce pediatryczny ośrodek przeszczepowy, mieszczący się w Przylądku Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zespół Prof. Kałwaka, jako pierwszy w kraju, zastosował immunoterapię CAR-T u dziecka z oporną postacią białaczki.

DR HAB. N. MED. MAGDALENA CHROŚCIŃSKA-KRAWCZYK

Dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk jest specjalistą pediatrii oraz neurologii dziecięcej. Adiunkt w  Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Jest koordynatorem i głównym przedstawicielem w Polsce Europejskiej Akademii ds. Niepełnosprawności u Dzieci – EACD (European Academy of Childhood Disability). Członek Amerykańskiego Towarzystwa Mózgowego Porażenia Dziecięcego (AACPDM) oraz Europejskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (EPNS). Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurologii Dziecięcej w woj. Lubelskim.

PROF. DR HAB. N. MED. MARCIN MYCKO

Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko jest kierownikiem Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego specjalność kliniczna i naukowa to neurologia. Od października 2019 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej dyscypliny nauki medyczne na UWM. Odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m.in.: w Harvard Institutes of Medicine w USA, Ludwig Institute for Cancer Research w Lozannie w Szwajcarii, Cold Spring Harbor Laboratory USA, Albert Einstein Collego of Medicine w Nowym Jorku. Był stypendystą Fundacji Nauki Polskiej, European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, European Federation of Neurological Societies. Jest autorem publikacji w takich czasopismach jak Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Brain, Annals of Neurology, Neurology, Journal of Immunology, Journal of Neuroscience. Jest laureatem licznych nagród, w tym Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2020. Prof. Mycko od 2016 roku jest członkiem Rady European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, a od 2020 członkiem Zarządu European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych czasopism Current Research in Neurology and Neurosurgery, Medcave Journal of Neurosciences, Polish Annals of Medicine i zespołów eksperckich Narodowego Centrum Nauki.

PROF. DR HAB. EWA ZUBA-SURMA

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma jest kierownikiem grupy badawczej w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Kierownikiem Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Opublikowała ponad 100 artykułów w renomowanych czasopismach w obszarze badań komórek macierzystych i kardiologii oraz jest współautorką patentów i kilku zgłoszeń patentowych. W swojej aktywności naukowej zajmuje się badaniami właściwości biologicznych różnych populacji komórek macierzystych i ich pochodnych, w tym prowadzi badania translacyjne mające na celu optymalizację ich przyszłych aplikacji terapeutycznych. Prowadzi projekty naukowe i wdrożeniowe finansowane przez m.in. Narodowe Centum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym obejmujące badania kliniczne. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, Europie i USA.

STANISŁAW MAĆKOWIAK, PREZES FEDERACJI PACJENTÓW POLSKICH

Prezes Federacji Pacjentów Polskich. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Inicjator i założyciel organizacji parasolowej skupiającej 106 podmiotów prawnych (stowarzyszeń i fundacji) reprezentujących ponad 100 tys. pacjentów z różnych jednostek chorobowych. Członek wielu zespołów problemowych pracujących nad reformą systemu ochrony zdrowia.