Title Image

Pacjenci

Home  /  Pacjenci

W Polsce w latach 2014 – 2020 mezenchymalne komórki macierzyste MSC
otrzymało przeszło 1500 pacjentów.
Oznacza to, że do terapii komórkowej przystępuje około 30 nowych pacjentów miesięcznie.
Potrzeby są znacznie większe, jednak barierę stanowią
brak refundacji i ograniczona dostępność.
Tam, gdzie jest taka możliwość pacjenci włączani są do badań klinicznych.
W pozostałych przypadkach jedynym rozwiązaniem jest Medyczny Eksperyment Leczniczy.

Listę pacjentów, którzy otrzymali terapię komórkową można sprawdzić
na stronie wytwórcy Produktu Leczniczego Terapii Zaawansowanej.

Zachęcamy również do zapoznania się z wybranymi historiami osób,
których jakość życia poprawiła się dzięki terapii komórkowej.

Pani Agata

rdzeniowy zanik mięśni SMA

Pan Wojciech

rdzeniowy zanik mięśni SMA

Amelia

rozszczep kręgosłupa

Klaudia

zanik nerwu wzrokowego

Allan

choroby spektrum autyzmu

Weronika

mózgowe porażenie dziecięce

Gracjan

mózgowe porażenie dziecięce

Oliwia

mózgowe porażenie dziecięce

Pan Wojciech

choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego