Historie pacjentów

Home  /  Historie pacjentów

HISTORIE PACJENTÓW

Niezwykła historia Gracjana

Historia Pani Joanny chorującej na stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

Historia Klaudii, która urodziła się z niedorozwojem nerwu wzrokowego

Klaudia, która urodziła się z niedorozwojem nerwu wzrokowego, opowiada o rehabilitacji wzroku

Niezwykła historia Franka

Historia Pani Ewy – terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC) w przypadku braku zrostu kości

Niezwykła historia Zosi

Historia Pana Roberta: Terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (MSC) w leczeniu kontuzji sportowych – staw kolanowy

Historia Pana Janusza chorującego na stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

Historia Pana Bartosza, który na skutek wypadku doznał ciężkiego urazu mózgu

Historia Pana Dariusza, chorującego na zespół móżdżkowy