Finansowanie

Home  /  Finansowanie

Custom icon Terapie komórkowe są ogromnym osiągnięciem współczesnej medycyny. Przygotowanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) wymaga specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego (pomieszczenia czyste klasy B w wytwórni farmaceutycznej), odczynników otrzymanych w warunkach GMP, wysoko wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia tzw. know-how. Wytworzenie preparatu z mezenchymalnych komórek macierzystych MSC jest również bardzo czasochłonne. To m. in. te czynniki przekładają się na koszty terapii.

Custom icon Tam, gdzie jest to możliwe, pacjenci są włączani do badań klinicznych – wtedy otrzymują preparat bezpłatnie. Niestety liczba pacjentów włączanych do badań jest bardzo ograniczona. Jedyna opcją dla pozostałych pacjentów jest wzięcie udziału w medycznym eksperymencie leczniczym. Terapie eksperymentalne nie są w Polsce objęte finansowaniem ze środków publicznych (finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

Custom icon W związku z powyższym płatności za koszty terapii może pokrywać sam pacjent, sponsor zewnętrzny (np. zakład pracy, klub sportowy, prywatny darczyńca itp.). Płatność może również pochodzić ze środków zgromadzonych na subkoncie pacjenta, który jest podopiecznym fundacji lub stowarzyszenia pacjentów. W niektórych przypadkach, jak w przypadku choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, koszty terapii pokrywa Szpital.

Custom icon Koszt terapii komórkowej zależy m.in. od liczby podań, liczby do jakiej trzeba namnożyć MSC, masy ciała pacjenta, schorzenia oraz ośrodka podającego. Zazwyczaj jest to wydatek rzędu kilku – kilkudziesięciu tysięcy złotych za pięć podań. Warto zaznaczyć, że kwota ta jest niższa niż leczenie oferowane zagranicą czy zarejestrowane leki oparte na komórkach macierzystych.